Çin’de merkezi hükümetin Ekonomik Çalışma Konferansı tamamlandı

Çin’de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi ile ülkeyi yöneten Komünist Partinin Merkez Komitesinin her yıl aralıkta düzenlediği basına kapalı toplantı, ekonomi politikasının şekillenmesi açısından önem taşıyor.

Bu yılki toplantı, Kovid-19 sonrası ekonominin toparlanmasında kırılganlığın sürdüğü kritik bir dönemde yapıldı.

Toplantıda, Çin ekonomisinin 2023’te toparlanma ivmesi yakaladığı ve yüksek nitelikli kalkınmada ilerleme kaydettiği vurgulanarak, iç talebin etkinliğinin zayıf olması, bazı sektörlerdeki fazla kapasite, sosyal beklentilerin düşmesi, iç dolaşımda darboğazlar ve dış koşulların artan karmaşıklığı ve belirsizliği, ekonominin karşı karşıya olduğu sorunlar arasında sayıldı.

Ekonomi yönetiminin potansiyel risklere ve tehlikelere karşı duyarlı olması ve problemlere etkin yanıt vermesi gerektiği belirtilen toplantıda, ekonomik inşaya ve yüksek nitelikli kalkınmaya odaklanılması gerektiğinin altı çizildi.

Toplantıda, Çin’in kalkınmasına yönelik lehte koşulların, aleyhteki faktörlere ağır bastığı, ekonomik toparlanmanın ve uzun vadeli pozitif görünüme dair temel eğilimin değişmediği ifade edilerek hükümetin, beklentileri, büyümeyi ve istihdamı istikrara kavuşturmak üzere daha fazla politika ortaya koyacağı kaydedildi.

BÜYÜME HEDEFİ

Ekonomik Çalışma Konferansı’nda gelecek yılın büyüme hedefi ana hatlarıyla belirleniyor ancak kamuoyuna açıklanmıyor.

Merkezi hükümetin ekonomik danışmanlarından bazıları, daha önce 2024 için büyüme hedefinin, 2023 yılındaki gibi yüzde 5 civarında olmasını beklediklerini bildirmişti.

Çin, 2035 yılına gelindiğinde gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYH) 2020 seviyesinin iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bunun için ekonominin her yıl en az yüzde 4,8 büyümesi gerekiyor.

Ancak yerel yönetimlerin borç problemleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, ihracat ve ithalattaki azalma, üretici ve tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve rekor seviyeye ulaşan genç işsizliği, büyümeyi baskılayan faktörler olarak öne çıkıyor.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,5, ikinci çeyrekte yüzde 6,3 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüme kaydetmişti. Hükümetin bu yıl için “yüzde 5 civarında” belirlediği büyüme hedefi, ulaşılabilir görünse de ekonomide yapısal ve dönemsel sorunların devam ettiği gözleniyor.

Ekonomik Çalışma Konferansı’nda makro ekonomik politikalarda “konjonktüre karşıt ve konjonktüre koşut” uyarlamalar yapılması gerektiği belirtilerek ileriye dönük etkili bütçe politikası ve ihtiyatlı para politikası benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

YABANCI YATIRIMI TEŞVİK VE İNOVASYON

Öte yandan toplantıda, yabancı yatırımları teşvik için daha fazla adım atılması, dışa açılma ve reform sürecinin derinleştirilerek sürdürülmesi gerektiğine işaret edildi.

Dış ticareti ve yabancı yatırımları teşvik edici adımlar atılması gerektiği ifade edilen toplantıda, telekomünikasyon, tıbbi bakım ve diğer hizmet sektörlerinde piyasaya erişimin kolaylaştırılması, sınır aşırı veri transferi ve kamu ihalelerine eşit katılımdaki sorunların çözülerek yüksek standartlı uluslararası ekonomik ve ticaret kurallarına uyum sağlanması, Çin’e yatırım yapmanın popüler bir seçenek haline getirilmesi istendi.

Toplantıda, nitelikli ekonomik kalkınma için sanayide bilimsel ve teknolojik inovasyonla yeni endüstrilerin, modellerin ve çığır açıcı teknolojilerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Dijital ekonomi, yapay zeka, biyo-medikal imalat, uzay ve uydu endüstrisi gibi yükselen iş kollarının geliştirilmesi, kuantum teknolojisi ve yaşam bilimleri gibi geleceğin endüstrilerine alan açılması gerektiğine işaret edilen toplantıda, eskiyi kaldırmadan önce yeninin kurulması gerektiği kaydedildi.

Çin hükümetinin yeni yıl için belirlediği büyüme, bütçe açığı, yerel borç tahvili kotası ve işsizlik hedefleri, Mart 2024’te yapılacak Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulunda onaylandıktan sonra duyurulacak.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x